0 212 545 85 85
Akademik Kur Sistemi

Uğur Okullarında dersler kademeli olarak ele alınır. 9 ve 10. sınıflarda ASDF destekli “Akademik Kur Sistemi” uygulanır.

Akademik Kur Sistemi ile öğrenciler, okula başladıkları günden itibaren, derslerde edindikleri kazanımlar doğrultusunda etkin bir eğitim sürecine dahil edilir. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılır ve meslek seçimine yönelik gelişimleri izlenir.

Akademik Kur Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Kur Sistemi ile derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilerek oluşturulan esnek sınıflarda, pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her kademe özelinde okul mevcuduna göre temel, yeterli ve ileri akademik düzey grupları oluşturulur.

Yılda 4 defa Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) uygulanır. Her AGİS sonucunda öğrenciye eksik konu analiz raporu oluşturulur ve rapor sonucunda derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilir. Her sınıf düzeyinde “Akademik Düzey Grubu (Esnek Sınıflar)” oluşturularak akademik düzeylere göre pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her dersten farklı zorluk seviyelerinde Değerlendirme/Tamamlama çalışması için doküman hazırlanır. Her kurun sonunda; Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS) uygulanır ve ölçme değerlendirme sonuçları okullara gönderilir.

Uğur Okullarında her öğrencinin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve kişisel gelişimi izlenir, değerlendirilir ve bu kapsamda gerçekleştirilen tüm çalışmaları “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adı altındaki e-portfolyoda saklanır. Böylece öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak geliştirdiği tüm projeleri, başarıları geleceklerine yön verecek e-portfolyolarında toplanır. Öğretmen ve veliler, öğrencinin gelişimini portfolyosundan takip edebilir.