0 212 545 85 85
Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanmıştır.

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar. Uğur Okulları öğrencileri, U-BİT derslerinde öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrenciler teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten öğrenciler olarak yetişir.

Lise seviyesinde 9.sınıflara KUR 1, 10.sınıflarda KUR 2 olarak U-BİT dersleri uygulanır. Kur 1 ve Kur 2 seviyelerinde farklı kazanım ve becerileri kapsayan, bilgi teknolojileri, programlama, robotik ve nesnelerin interneti olmak üzere 4 modül yer alır.

 

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere ileri seviye Bilgi Teknolojileri becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Öğrencilere bu modülde bilgisayar ve bilgisayarın temel kavramlarının yanı sıra ileri seviye bilgi teknolojileri cihazları ile ilgili bilgiler aktarılır. Bu modülde öğrenciler 21.yüzyıl teknolojisinin tüm araçları hakkında bilgi edinirler.


Programlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmalarının yanı sıra ileri seviye programlama becerisi kazanmaları amaçlanır. 

Programlama Modülü ile öğrencilerin;

  • İleri seviye programlama yeteneği kazanmaları
  • Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri
  • Karmaşık yapıdaki algoritmik sistemlerin çalışma prensiplerini öğrenmeleri hedeflenir.


Nesnelerin İnternet Modülü

Lise öğrencilerinin günümüz çağının en yeni kavramlarından olan “Nesnelerin İnterneti” ni ele alarak Endüstri 4.0 çağında kullanılabilecek ürünleri ve teknolojileri geliştirmesi hedeflenir. Bu modülde öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri Bilgi Teknolojileri, Programlama ve Robotik modülü kazanımlarını birleştirerek büyük ölçekli projeler geliştirmeleri hedeflenir.


Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak, uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğruya teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.

Robotik Modülü

Öğrencilerin U-BİT dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

  • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri,
  • Kodlama dersinde öğrendikleri bilgiler ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynamaları,
  • Gözlem ve çıkarım yetilerini geliştirmeleri,
  • Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,
  • Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.