0 212 545 85 85
Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Uğur Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan ulusal sınavların yanında, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla farklı sınav türleri uygulanır.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve takip altında tutulur.

• Uğur Bursluluk Sınavı (UBS)

• Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS)

• Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS)

• Genel Başarı Sınavı (GBS)

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

• Uğur Tanı Sınavı (UTS)