0 212 545 85 85
Uğurda Sanat Var

Uğur Okulları, bünyesindeki uzman kadro ile duygusal zekası yüksek, kültür ve sanatla iç içe büyüyen, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ve becerilerle ifade edebilen, estetik algısı gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedefler.

Üniversite ve iş hayatı öncesinde karar noktası olan lise eğitiminin, bireyler üzerindeki belirleyici rolü dikkate alınarak tam donanımlı bir eğitim almaları önemsenir. Bu hedef doğrultusunda kişilik olgunlaşması, yön bulma, kendini ispat etme ve bireysel başarıları ön plana çıkarma amacıyla öğrencilere, lise yıllarında evrensel değerler ışığında kültür ve sanat eğitimleri verilir.

Müzik ve görsel sanatlar dersleri ile birlikte müzik kulüpleri, görsel sanatlar atölyeleri, öğrenci orkestraları, okul koroları gibi aktiviteler ile öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine destek sağlanır.

Kendini daha üst seviyeye taşımak isteyen, belli bir alanda geliştirmek isteyen öğrencilere enstrüman, dans, yaratıcı drama, görsel sanatlar alanlarında özel eğitimler de verilir. Ayrıca öğrenciler yurt içi ve yurt dışı festival ve yarışmalara katılma imkanı elde ederken, yurt dışı sanat okullarında eğitim alma hakkı da kazanabilirler.