0 212 545 85 85
Uğurda - 5 Dil 2 Beceri

Uğur Okullarında öğrenciler, “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. “Mutlu bir nesil yetiştirmek” felsefesi üzerine kurulan Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Ana Dil

Öğrencilerin, toplumsal ilişkilerde en güçlü bağların kurulmasını sağlayan “ana dile” en iyi şekilde hakim olmaları, hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilmeleri, düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, eleştirel bir bakış açısına sahip olmaları, edebi yetkinlik kazanmaları, konuşma ve tartışma kültürünü öğrenmeleri, Türk ve Dünya edebiyatını tanımaları sağlanır.

Bilimin Dili Matematik

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan matematiğin, günlük hayattaki yerinin ve öneminin kavratılması hedeflenir. Öğrencilerin karşılaştıkları matematiksel problemleri fark etmeleri, sonuca ulaşmak için bilimsel düşünebilme yetilerini geliştirmeleri sağlanır

.Yabancı Dil

Uğur Okullarında, öğrencilerin global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir. Bu kapsamda Uğurlu öğrenciler ders içi faaliyetlerden yurt dışı eğitim programlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yabancı dil bilgilerini pekiştirir.

Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM & erkenSTEM:

Uğur Okullarında öğrenciler, günümüzün gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. Araştıran, geliştiren ve kodlarla birlikte üreten bireyler yetiştirmek üzere uygulanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersleri (U-BİT) ile öğrencilerin teknolojiyi kendi yararlarına kullanmayı öğrenmeleri amaçlanır. Ortaokul ve lise kademesinde uygulanan STEM eğitimi kapsamında ise öğrenciler, fen bilimleri, matematik, U-BİT derslerinde elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir.

Davranış Dili: Öğrencilerin “öncelikle iyi insan olmak” felsefesinden yola çıkarak davranış dilini çok iyi öğrenmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını ifade edebilen, sınırlarını bilen ve koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, motivasyonu ve sosyal ilgisi yüksek, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma katkıda bulunmaları hedeflenir.

2 Beceri: Sanat ve Spor

Çağdaş, yaratıcı, kendini ifade edebilen ve sorumluluk duygusuna sahip bireylerin sanat ve spor eğitimi ile yetişeceği ilkesinden yola çıkılarak öğrencilere bu bilincin kazandırılması hedeflenir.